Tävlingsträning o annat skoj

Nosework summit hos Solens lyckotassar hunddagis, Strängnäs

När: Söndag den 22a oktober utmanande sök i klass 1 och klass 2, dvs både eukalyptus och lagerblad. Din hund ska minst vara tränad på eukalyptus för att vara med. Det kommer vara sök i flera olika hundrum. Ni ska finna 25st gömmor av olika svårighetsgrader. Tiden kommer att stannas vid byte av rum. Därefter får ni inte gå tillbaka till rummet innan. Ni har totalt 30 min i hela byggnaden.

25 gömmor med olika poängsättning, totalt 25 min i söktid. Vid markering får ni besked rätt alt fel, vid båda tillåts ni fortsätta söka till tiden är slut alt ni meddelar färdigt.

Felpoäng:
-1: Vid beröring av sökområdet
-2: felmarkering,
-3: uträttande av behov i sökområdet.
-10: tapp av godis i sökområdet

Efter dagens slut utses vinnare av 1:a, 2:a och 3:e plats, rosetter och pris skickas.

Avgift 350kr

Anmälan görs till jenny.h2019@outlook.com

Mail info@solenslyckotassar.se